fsinf/pub/sticker.git
2019-06-13 git.gitignore master
2019-06-13 gitGITOLITE.txt
2019-06-13 gitInitial commit InitialCommit